zaterdag 30 mei 2015

KERKDIENSTEN

 Alle kerkdiensten beginnen om 10 uur tenzij anders wordt aangegeven.

ZONDAG 7 JUNI
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal + extra collecte voor Prot. Solidariteit

ZONDAG 14 JUNI
ds D. Boelens

ZONDAG 21 JUNI
ds L. Bosgra

ZONDAG 28 JUNI
ds L. Bosgra

ZONDAG 5 JULI
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal + extra collecte voor P.S.C. Brussel

Bij de diensten na Pinksteren
Wij gaan door op het spoor van het evangelie van Marcus en in de komende dagen zullen delen van Marcus 3, 4 en 5 worden gelezen, zoals de gelijkenis van het vanzelfgroeiend zaad en de dochter van Jaïrus. Boeiend zijn ook de lezingen uit 2 Korinthe 4 en 5 over de opstanding.

maandag 4 mei 2015

Kerkdiensten

ZONDAG 10 MEI
ds J. Geeroms

ZONDAG 17 MEI
ds G. Snauwaert

ZONDAG 24 MEI - PINKSTEREN
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal + extra collecte voor P.S.C. Brussel

ZONDAG 31 MEI
ds L. Bosgra

ZONDAG 7 JUNI
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal + extra collecte voor Prot. Solidariteit

Diensten

Tot de Pinksteren zal Johannes onze leidraad blijven. Allereerst de eerste brief van Johannes. Het is een briefje dat u eens in zijn geheel zou moeten doornemen. Het is niet lang en we zullen er meerdere
hoofdstukken uit lezen. Daarnaast wordt zeker ook uit het evangelie van Johannes gelezen, onder meer Johannes 15 en 17. Met Pinksteren wordt naast de lezing uit Handelingen 2 ook uit Johannes 14: 8-17 gelezen. Op 17 mei is een deel van de gemeente nog in Premnitz. Maar dat is geen reden om de dienst hier te laten vervallen: ook deze zondag is er dienst. Ds. G. Snauwaert zal de voorganger zijn.

maandag 30 maart 2015

KERKDIENSTEN

Alle kerkdiensten beginnen om 10 uur tenzij anders wordt aangegeven

Gezamenlijke diensten in de Stille Week voor Pasen
WITTE DONDERDAG 2 APRIL - 20 uur
in de Bethlehemkerk in Anderlecht, Walcourtstraat 103
Viering Heilig Avondmaal - Voorgangers: ds L. Bosgra en ds D. Boelens

GOEDE VRIJDAG 3 APRIL - 20 uur
in de W T S - kerk in Vilvoorde, Rondeweg 3,
Voorgangers: ds E. Delen en ds L. Bosgra

PAASWAKE 4 APRIL - 20 uur
in de P K Brussel, Graanmarkt 8
Voorgangers: ds A. Kooi en ds E. Delen

PAASZONDAG 5 APRIL
In de Bethlehemkerk - voorganger: ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal - extra collecte: ‘ik help een kind’
In de William Tyndale-Silokerk - voorganger: ds E. Delen
Viering Heilig Avondmaal - 2e collecte: Protestantse Solidariteit

ZONDAG 12 APRIL
ds G. Heslinga

ZONDAG 19 APRIL
ds L. Bosgra

ZONDAG 26 APRIL
ds L. Bosgra

ZONDAG 3 MEI
ds L. Bosgra

Diensten
De gemeente bereidt zich voor op Pasen. Al lezende komen we in de Veertig dagen langzaamaan terecht bij het einde van het Evangelie, dat nieuwbegin mag heten. Pasen is het hart van de liturgie, het centrum van het kerkelijk jaar.We vieren dat weer door in de Stille week alle diensten samen op te zetten. U bent van harte welkom: Witte Donderdag in Bethlehem, Goede Vrijdag in Vilvoorde en Stille Zaterdag in de Prot. kerk aan de Nieuwe Graanmarkt.
Na Pasen staat de evangelist Johannes een tijdlang centraal in de diensten. Aan de lezingen uit het evangelie worden toegevoegd de lezingen uit de eerste brief van Johannes. De brief is waarschijnlijk gericht tegen een beweging die zich sterk spiritueel ontwikkeld heeft. De schrijver vermaant hen: Jezus was werkelijk God én mens. De realiteit van de liefde van God is zichtbaar en voelbaar in zijn levensverhaal. Voortdurend wijst hij de gemeenteleden op de grootste gave van het geloof: de liefde tot elkaar. Gelezen wordt: Paasmorgen: 1 Joh. 2: 7-8, 12 april: 1 Joh. 5: 1-6, 19 april: 1 Joh. 1: 1-7, 26 april: 1 Joh. 3: 1-8. Op de avond voor Pasen wordt het paasevangelie uit Marcus 16 gelezen, op Paasmorgen Johannes 20: 1-18.

zondag 8 maart 2015

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten beginnen om 10 uur tenzij anders wordt aangegeven

ZONDAG 8 MAART
ds D. Boelens

ZONDAG 15 MAART
ds L. Bosgra

ZONDAG 22 MAART
ds L. Bosgra

ZONDAG 29 MAART
ds L. Bosgra

Gezamenlijke diensten:

WITTE DONDERDAG 2 APRIL - 20 uur
in de Bethlehemkerk in Anderlecht, Walcourtstraat 103
Viering Heilig Avondmaal - Voorgangers: ds L. Bosgra en ds D. Boelens

GOEDE VRIJDAG 3 APRIL - 20 uur
in de W T S - kerk in Vilvoorde, Rondeweg 3, Voorgangers: ds E. Delen en ds L. Bosgra

PAASWAKE 4 APRIL - 20 uur
in de P K Brussel, Graanmarkt 8

PAASZONDAG 5 APRIL
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal - extra collecte: ‘ik help een kind’

Bij de diensten

Op weg naar Pasen. Dat is niet alleen de titel van het boekje van de 40 dagen, het is in de liturgie ook het motto van de komende zondagen. Naast Marcus zullen volgens het rooster verschillende teksten van Johannes gelezen worden, zoals de tempelreiniging (Joh. 2: 13 vv. op 8 maart), de spijziging (Joh 6: 4 vv. op 15 maart) en bijv. het geheimzinnige stuk, waarin Jezus spreekt over de graankorrel die moet sterven (Johannes 12: 20 vv. op 22 maart). Willen we echter stilstaan bij Biddag na 11 maart, dan is de gelijkenis van de zaaier (Marcus 4:1-9) aangewezen. En er is ook een oproep van de Commissie Kerk in de Samenleving van de VPKB om aandacht te geven aan de dag tegen het racisme op 21 maart. De tekstkeuze die daarvoor aangereikt is komt uit Openbaring 7: 9: ‘… uit alle landen en volken, van elke stam en taal.’ Die zou dan op zondag 22 maart gelezen worden. Verder, ten overvloede, hebben de gastpredikanten bij ons altijd een vrije keuze in het kiezen van hun lezingen en de thema's die zij op dat moment willen aansnijden.

woensdag 31 december 2014

Kerkdiensten

ZONDAG 4 JANUARI 2015
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal extra collecte: Leprazending

ZONDAG 11 JANUARI
dhr H. Sinnaghel

ZONDAG 18 JANUARI
ds l. Bosgra

ZONDAG 25 JANUARI
ds L. Bosgra

ZONDAG 1 FEBRUARI
ds L. Bosgra
viering Heilig Avondmaal extra collecte: P.S.C. Brussel

Bij de kerkdiensten in januari

Na Epifanie, op 4 januari (met als traditionele lezing die over de wijzen uit het oosten) zal het evangelie van Marcus ons gaan vergezellen. De hele maand tot de veertigdagentijd zal gelezen worden uit hoofdstuk 1.Marcus zet daarin het programma van Jezus kort en krachtig voor ons neer. Vanaf 18 januari kan de zogenaamde alternatieve lezing ook gedaan worden. Dat is een lezing die de roostermakers nu en dan voorstellen naast de klassieke lezingen. Het is een manier om een minder bekend boek of een brief van Paulus te lezen en erover te preken. Deze keer is het de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Hoofdstuk 1 tot 3 bieden vinden interessant denkmateriaal, dat we niet zullen laten liggen.

40 dagen boekje
De veertig dagen voor Pasen beginnen al half februari. Vanaf dat moment zal er in de kerk een boekje metmeditaties liggen, die vooruitlopen op het lijden en de opstanding van Jezus. Het zijn overwegingen van predikanten en gemeenteleden die tot nadenken stemmen.Wij reiken deze boekjes altijd gratis uit aan onze gemeenteleden.We hopen dat deze keer nog meer kerken in Vlaanderen zullen meedoen en dat het geheel afwisselend en levendig zal worden. Volgende keer leest u daarover meer. Zodra het boekje verschijnt zal het ook op de website van de VPKB te downloaden zijn.

175 jaar  Protestantse Synode
Het vieren van de stichtende synodezitting en de erkenning van de protestantse eredienst door de burgerlijke overheid zetten wij luister bij door een nieuwe Geuzenpenning te laten slaan.
De penning zal de beeltenis dragen van onze huidige vorst, Koning Filip I. Om onze erkentelijkheid uit te drukken voor de genoten vrijheid, waarin wij als protestantseminoriteit in ons land al die tijd het christelijke geloof op onze eigen wijze mochten beleven en vormgeven, zal Koning Filip I een Geuzenpenning worden aangeboden, die vervaardigd is van zilver (legering: Ag.999/000).

Een penning bestellen?

Wie zelf ook zo’n zilveren penning wenst aan te schaffen (legering: Ag.925/000) krijgt daartoe de gelegenheid. Elke penning is uiteraard genummerd en wordt in een schrijn gepresenteerd. De kostprijs bedraagt € 123,00 (exclusief € 10,00 verzendkosten). De uitgave werd gerealiseerd door: MauquoyMedal Company N.V. te Grobbendonk. U kunt deze munt bestellen door het bedrag te storten op: Bankrekeningnummer: BE29 0680 7158 0064 t.n.v.UNIPROBELvzw met alsmededeling: “Geuzenpenning”, gevolgd door uw naamen voornaam.

zaterdag 29 november 2014

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten beginnen om 10 uur tenzij anders wordt aangegeven ZONDAG 2 NOVEMBER 2014
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal            extra collecte: Belgische Gideons

ZONDAG 9 NOVEMBER
ds A. Beukenhorst

ZONDAG 16 NOVEMBER
ds W. Willems

ZONDAG 23 NOVEMBER  - GEDACHTENISDIENST
ds L. Bosgra

ZONDAG 30 NOVEMBER  -  EERSTE ADVENT
ds L. Bosgra

ZONDAG 7 DECEMBER - TWEEDE ADVENT
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal          extra collecte: Protest. Solidariteit   

ADVENT
ds G. Heslinga

ZONDAG 21 DECEMBER - VIERDE ADVENT
ds L. Bosgra

KERSTDAG 25 DECEMBER
15:00 - Kerstviering - ds L. Bosgra - extra collecte: Ik help een kind

ZONDAG 28 DECEMBER
ds L. Bosgra

ZONDAG 4 JANUARI 2015
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal          extra collecte: Leprazending

Bij de diensten
In de diensten in december vieren we de advent, de komst van de Heer in de wereld, midden onder de mensen, midden in de concrete werkelijkheid. We stappen daarmee een nieuw kerkelijk jaar binnen. Het evangelie dat ons vergezelt is het evangelie van Marcus. Maar als ik het leesrooster overzie is het ook opvallend hoe vaak het evangelie van Johannes erin voorkomt en ook de brieven van Johannes, de apostel van de liefde. En rond Kerstmis komt als gewoonlijk ook Lucas aan het woord. Voor de komende tijd zijn de evangelielezingen: Marcus 13: 24-37, Johannes 1: 19-28, Johannes 3: 22-30 en Lucas 1: 26-38 en voor de Kerst Lucas 2 en Johannes 1. Dat wil echter niet zeggen dat er ook altijd over gepreekt zal worden. In de adventstijd is het bijv. steeds de profeet Jesaja die vanuit het verbond met Israël tot ons spreekt. De kerstviering zal, zoals we gewend zijn, weer op 1e kerstdag om 15.00 uur zijn in de zaal naast ons kerkgebouw.
Bethlehemkerk - Walcourtstraat 103 te Anderlecht - Eredienst : zondag om 10 uur