woensdag 31 december 2014

Kerkdiensten

ZONDAG 4 JANUARI 2015
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal extra collecte: Leprazending

ZONDAG 11 JANUARI
dhr H. Sinnaghel

ZONDAG 18 JANUARI
ds l. Bosgra

ZONDAG 25 JANUARI
ds L. Bosgra

ZONDAG 1 FEBRUARI
ds L. Bosgra
viering Heilig Avondmaal extra collecte: P.S.C. Brussel

Bij de kerkdiensten in januari

Na Epifanie, op 4 januari (met als traditionele lezing die over de wijzen uit het oosten) zal het evangelie van Marcus ons gaan vergezellen. De hele maand tot de veertigdagentijd zal gelezen worden uit hoofdstuk 1.Marcus zet daarin het programma van Jezus kort en krachtig voor ons neer. Vanaf 18 januari kan de zogenaamde alternatieve lezing ook gedaan worden. Dat is een lezing die de roostermakers nu en dan voorstellen naast de klassieke lezingen. Het is een manier om een minder bekend boek of een brief van Paulus te lezen en erover te preken. Deze keer is het de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Hoofdstuk 1 tot 3 bieden vinden interessant denkmateriaal, dat we niet zullen laten liggen.

40 dagen boekje
De veertig dagen voor Pasen beginnen al half februari. Vanaf dat moment zal er in de kerk een boekje metmeditaties liggen, die vooruitlopen op het lijden en de opstanding van Jezus. Het zijn overwegingen van predikanten en gemeenteleden die tot nadenken stemmen.Wij reiken deze boekjes altijd gratis uit aan onze gemeenteleden.We hopen dat deze keer nog meer kerken in Vlaanderen zullen meedoen en dat het geheel afwisselend en levendig zal worden. Volgende keer leest u daarover meer. Zodra het boekje verschijnt zal het ook op de website van de VPKB te downloaden zijn.

175 jaar  Protestantse Synode
Het vieren van de stichtende synodezitting en de erkenning van de protestantse eredienst door de burgerlijke overheid zetten wij luister bij door een nieuwe Geuzenpenning te laten slaan.
De penning zal de beeltenis dragen van onze huidige vorst, Koning Filip I. Om onze erkentelijkheid uit te drukken voor de genoten vrijheid, waarin wij als protestantseminoriteit in ons land al die tijd het christelijke geloof op onze eigen wijze mochten beleven en vormgeven, zal Koning Filip I een Geuzenpenning worden aangeboden, die vervaardigd is van zilver (legering: Ag.999/000).

Een penning bestellen?

Wie zelf ook zo’n zilveren penning wenst aan te schaffen (legering: Ag.925/000) krijgt daartoe de gelegenheid. Elke penning is uiteraard genummerd en wordt in een schrijn gepresenteerd. De kostprijs bedraagt € 123,00 (exclusief € 10,00 verzendkosten). De uitgave werd gerealiseerd door: MauquoyMedal Company N.V. te Grobbendonk. U kunt deze munt bestellen door het bedrag te storten op: Bankrekeningnummer: BE29 0680 7158 0064 t.n.v.UNIPROBELvzw met alsmededeling: “Geuzenpenning”, gevolgd door uw naamen voornaam.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Bethlehemkerk - Walcourtstraat 103 te Anderlecht - Eredienst : zondag om 10 uur