zondag 8 maart 2015

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten beginnen om 10 uur tenzij anders wordt aangegeven

ZONDAG 8 MAART
ds D. Boelens

ZONDAG 15 MAART
ds L. Bosgra

ZONDAG 22 MAART
ds L. Bosgra

ZONDAG 29 MAART
ds L. Bosgra

Gezamenlijke diensten:

WITTE DONDERDAG 2 APRIL - 20 uur
in de Bethlehemkerk in Anderlecht, Walcourtstraat 103
Viering Heilig Avondmaal - Voorgangers: ds L. Bosgra en ds D. Boelens

GOEDE VRIJDAG 3 APRIL - 20 uur
in de W T S - kerk in Vilvoorde, Rondeweg 3, Voorgangers: ds E. Delen en ds L. Bosgra

PAASWAKE 4 APRIL - 20 uur
in de P K Brussel, Graanmarkt 8

PAASZONDAG 5 APRIL
ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal - extra collecte: ‘ik help een kind’

Bij de diensten

Op weg naar Pasen. Dat is niet alleen de titel van het boekje van de 40 dagen, het is in de liturgie ook het motto van de komende zondagen. Naast Marcus zullen volgens het rooster verschillende teksten van Johannes gelezen worden, zoals de tempelreiniging (Joh. 2: 13 vv. op 8 maart), de spijziging (Joh 6: 4 vv. op 15 maart) en bijv. het geheimzinnige stuk, waarin Jezus spreekt over de graankorrel die moet sterven (Johannes 12: 20 vv. op 22 maart). Willen we echter stilstaan bij Biddag na 11 maart, dan is de gelijkenis van de zaaier (Marcus 4:1-9) aangewezen. En er is ook een oproep van de Commissie Kerk in de Samenleving van de VPKB om aandacht te geven aan de dag tegen het racisme op 21 maart. De tekstkeuze die daarvoor aangereikt is komt uit Openbaring 7: 9: ‘… uit alle landen en volken, van elke stam en taal.’ Die zou dan op zondag 22 maart gelezen worden. Verder, ten overvloede, hebben de gastpredikanten bij ons altijd een vrije keuze in het kiezen van hun lezingen en de thema's die zij op dat moment willen aansnijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Bethlehemkerk - Walcourtstraat 103 te Anderlecht - Eredienst : zondag om 10 uur