maandag 30 maart 2015

KERKDIENSTEN

Alle kerkdiensten beginnen om 10 uur tenzij anders wordt aangegeven

Gezamenlijke diensten in de Stille Week voor Pasen
WITTE DONDERDAG 2 APRIL - 20 uur
in de Bethlehemkerk in Anderlecht, Walcourtstraat 103
Viering Heilig Avondmaal - Voorgangers: ds L. Bosgra en ds D. Boelens

GOEDE VRIJDAG 3 APRIL - 20 uur
in de W T S - kerk in Vilvoorde, Rondeweg 3,
Voorgangers: ds E. Delen en ds L. Bosgra

PAASWAKE 4 APRIL - 20 uur
in de P K Brussel, Graanmarkt 8
Voorgangers: ds A. Kooi en ds E. Delen

PAASZONDAG 5 APRIL
In de Bethlehemkerk - voorganger: ds L. Bosgra
Viering Heilig Avondmaal - extra collecte: ‘ik help een kind’
In de William Tyndale-Silokerk - voorganger: ds E. Delen
Viering Heilig Avondmaal - 2e collecte: Protestantse Solidariteit

ZONDAG 12 APRIL
ds G. Heslinga

ZONDAG 19 APRIL
ds L. Bosgra

ZONDAG 26 APRIL
ds L. Bosgra

ZONDAG 3 MEI
ds L. Bosgra

Diensten
De gemeente bereidt zich voor op Pasen. Al lezende komen we in de Veertig dagen langzaamaan terecht bij het einde van het Evangelie, dat nieuwbegin mag heten. Pasen is het hart van de liturgie, het centrum van het kerkelijk jaar.We vieren dat weer door in de Stille week alle diensten samen op te zetten. U bent van harte welkom: Witte Donderdag in Bethlehem, Goede Vrijdag in Vilvoorde en Stille Zaterdag in de Prot. kerk aan de Nieuwe Graanmarkt.
Na Pasen staat de evangelist Johannes een tijdlang centraal in de diensten. Aan de lezingen uit het evangelie worden toegevoegd de lezingen uit de eerste brief van Johannes. De brief is waarschijnlijk gericht tegen een beweging die zich sterk spiritueel ontwikkeld heeft. De schrijver vermaant hen: Jezus was werkelijk God én mens. De realiteit van de liefde van God is zichtbaar en voelbaar in zijn levensverhaal. Voortdurend wijst hij de gemeenteleden op de grootste gave van het geloof: de liefde tot elkaar. Gelezen wordt: Paasmorgen: 1 Joh. 2: 7-8, 12 april: 1 Joh. 5: 1-6, 19 april: 1 Joh. 1: 1-7, 26 april: 1 Joh. 3: 1-8. Op de avond voor Pasen wordt het paasevangelie uit Marcus 16 gelezen, op Paasmorgen Johannes 20: 1-18.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Bethlehemkerk - Walcourtstraat 103 te Anderlecht - Eredienst : zondag om 10 uur